CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ COMMAX

Ngày đăng tin: 13:53:04 - 24/11/2017 - Số lần xem: 21659
giấy chứng nhận tiêu chuẩn của chuông commax

GIẤY CHỨNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ COMMAX

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và chứng nhận một hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để quản lý các hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp về vấn đề chất lượng thông qua 5 yêu cầu sau:

  1. Hệ thống quản lý chất lượng
  2. Trách nhiệm của lãnh đạo
  3. Quản lý nguồn lực
  4. Tạo sản phẩm
  5. Đo lường, phân tích và cải tiến

 


Các tin khác

Nhận xét


Viết nhận xét

Họ và tên:


Email:


Nhận xét của bạn:

Nhập mã số xác nhận bên dưới: